Soms is er meer nodig

Een ziekte, ongeluk of aandoening kan leiden tot lichamelijke of cognitieve beperkingen. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook blijvend.

Tolbrug leert mensen om de beperkingen op te heffen of te verminderen. Als dat niet mogelijk is, wordt samengewerkt om de beperking zo goed mogelijk in het dagelijks leven, de omgeving en de maatschappij in te passen. Soms is er meer nodig dan reguliere zorg kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan oefen- en trainingsfaciliteiten die niet zomaar uit de reguliere geldstroom betaald kunnen worden.

De stichting Vrienden van Tolbrug zamelt geld in om deze extra revalidatievoorzieningen te kunnen betalen.

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van Tolbrug Specialistische Revalidatie? Kijk op de pagina word donateur hoe u dat kunt doen.

Namens de revalidanten van Tolbrug bedanken wij u alvast!